Wednesday, May 23, 2012

PERJANJIAN JUAL BELI KERETA


Perjanjian Jual Beli Kenderaan

Saya………………………………………..  ( No. Kad Pengenalan :…………………………….  ) telah menjual kenderaan jenis    ( Nombor Pendaftaran :……………………………..  ) kepada

……………………………………………… ( No. Kad Pengenalan : ………………………………… )

pada tarikh …………………………………. .

1. Jadi pihak saya tidak akan  bertanggungungjawab ke atas sebarang perkara yang berlaku selepas dari
    tarikh jualan dan surat ini ditandatangani.

2. Pihak pembeli hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kenderaan jenis  
   .......................................... sekiranya berlaku sebarang permasalahan atau  dikenakan  tindakan undang-undang selepas dari surat perjanjian ini ditandatangani.Tandatangan Penjual,                                                                 Tandatangan Pembeli,……………………………………………..                          ……………………………………………
(                                                                    )                         (                                                                   )
I/C :                                                                                           I/C :


Tandatangan Saksi,………………………………………………
(                                                                      )
I/C :Salinan : 1. Pembeli
               2. Penjual
               3. Saksi

No comments:

Post a Comment